PC/Klient

Supplies Team erbjuder en gedigen portfölj av produktnära tjänster som omfattar en produkts hela livscykel. En arbetsstation blir till en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till underhåll med programinstallationer och uppgraderingar, och till slut återtagande av uttjänt utrustning.


Klientområdet handlar helt enkelt om lösningar, för att ni och era användare ska ha det ni behöver när ni behöver. Ingen IT-produkt gör någon verklig nytta om den inte anpassas till kundens verksamhet och framförallt till den medarbetare som faktiskt ska använda produkten

Vi erbjuder bland annat:

  • Analys och rådgivning
  • Finansiering
  • Uppackning och installation
  • Konfiguration och imagehantering
  • Kloning
  • Stöldskyddsmärkning
  • Leverans och installation
  • Helpdesk och service
  • Återtag

Se vårt produktblad

Thomas Sassersson
Säljare

040 - 694 12 10

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta mig i Region Syd