2014-12-29

Träffa oss på Upphandlingsdagarna 2015

Välkommen till Nacka Strand 28-29 januari 2015


Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling.

Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen. Du erhåller årligen ny nödvändig kunskap och viktiga "nycklar" för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden.

Du träffar oss i monter A28.