2015-11-27

Stockholm stad tecknar avtal med Supplies Team


Stockholm stad tecknar avtal med Supplies Team för leverans av IT-kringutrustning till stadens förvaltningar, stadens skolor samt avropsberättigade bolag och stiftelser. Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Vi är väldigt glada över förtroendet att få fortsätta leverera till Stockholm Stad säger Peter Kraftelid, försäljningschef på Supplies Team.


Avtalet uppskattas vara värt 3 miljoner kronor per år.