2013-06-17

HP-profil blir styrelseordförande


Lars-Olof Zetterlund, numera styrelseproffs, med en bakgrund inom Hewlett Packard bland annat som VD för HP Sverige samt en mångårig internationell karriär, går in som styrelseordförande i Supplies Team Sverige AB. 

"Vi är mycket glada över att kunna knyta Lars-Olof Zetterlund till Supplies Team. Lars-Olof har en bred ledningserfarenhet från internationellt storbolag kombinerat med en gedigen styrelseerfarenhet och kommer att bli ett värdefullt tillskott i vårt styrelsearbete" säger Harris Hädd, VD och delägare i Supplies Team. 

"Det känns fantastiskt kul att bli en del av Supplies Team på det här sättet. Jag imponeras av att företaget grundades redan 1925 och än idag driver en framgångsrik verksamhet. Det vittnar om att man lyssnat på sina kunder och haft förmågan till ständig förnyelse. Det är starkt gjort i en konkurrensutsatt bransch som IT-branschen" säger Lars-Olof Zetterlund.

Mer information

Harris Hädd, VD och delägare i Supplies Team Sverige AB, 08 736 18 08, harris.hadd@suppliesteam.se

Lars-Olof Zetterlund, styrelseordförande Supplies Team Sverige AB, 070 796 79 91, lars-olof@suppliesteam.se